IEEE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Kolu

SOSYAL ORGANİZASYON
KOMİTESİ

Sosyal Organizasyon Komitesi

Sosyal Organizasyon Komitesi kulüp üyelerinin daha verimli ve aktif çalışabilmeleri, yeni üyelerimizin topluluğa adapte olup aynı zamanda sosyal çevrelerini kendilerine verim sağlayabilecek bir biçimde geliştirebilmelerinde yardımcı olmayı amaçlar. Bir diğer amacı ise kulüp içi kaynaşmayı en kısa sürede sağlayıp kulübe olan aidiyet duygusunu geliştirip daha samimi ve kaynaşmış bir ortam oluşturarak üyelerimizin organizasyonel anlamda kazanım elde edebilmeleri ve üyelerde ortak çalışma kültürünün oluşmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

KC © 2017. All Rights Reserved.